Bygningenes uttrykk og helhet gir Oslo Business Park et særpreg med en åpen og innbydende atmosfære.

Oslo Business Park ligger meget godt eksponert langs Østre Aker Vei. Med god infrastruktur og kommunikasjon er det mange måter å komme hit på, både med bil, buss, t-bane, til fots eller på sykkel.

Totalt får Oslo Business Park 2010 parkeringsplasser (både over og under bakken). Dette er en usedvanlig god dekning i forhold til eiendommer med tilsvarende plassering.

Oslo Business Park består av ti bygg. Det er en kombinasjon av rehabiliterte bygg og nybygg som smelter sammen til en helhet. De nye byggene med mulighet for å bli miljøvennlige lavenergibygg i energiklasse A, B eller C, mens rehabiliterte bygg kan være i energiklasse C.

Bruken av asfalt er redusert til et minimum, og uterommet er preget av grønne områder med beplantning og trær. Oslo Business Park skal være som en park i ordets rette forstand. De grønne omgivelsene skaper et arbeidsmiljø som gir grobunn for kreativitet, arbeidsglede og effektivitet.

En moderne businessarena for profesjonell nettverksbygging

Kontakt

Registrer deg her dersom du ønsker mer
informasjon om prosjektet.

Takk!

Du er registrert og vil motta informasjon om prosjektet.